BKM OKULLARI

Bölgemizde eğitim öğretimin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan, her yönü ile veli ve öğrencilerin beklentilerine karşılık veren, ezberci ve geçici öğrenmenin üstünde, konuların gerçek hayatla bağdaştırıldığı ve kalıcı öğrenmenin sağlandığı iyi donanımlı ve modern teknolojik okulları eğitim sistemimize kazandırmaktır.

Eğitimde kaliteyi arttırmak, öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, yönetim ve eğitim personelinin yeterliliklerini artırarak, mesleki becerilerini geliştirmek, kaynak kullanımında daha etkili ve verimli olmaktır.
Bkm Okulları

Okullarımız

Anaokul
İlkokul
Ortaokul
Lise