Eğitim

Binicilik

Bizim buralarda gün bir "dokunuş"la başlar.

Oturuşu değiştirme, bir düzene girme

Kendine güveni gelişmekte olup insanlara güvenmeyi de öğrenme

Ata ve diğer hayvanlara saygı duymayı öğrenme

Eğitim

Yüzme

Sağlıklı bir yaşam için "spor"la harekete geçiyoruz.

Denge ve koordinasyonu geliştirme

Yüzme, çocukların akciğerlerinin gelişimini artırmakta

Psikolojik ve sosyal gelişimi destekleyici

Eğitim

Robotik Kodlama

Meraklı, yaratıcı ve kendine güvenen çocuklar BKM'de yetişir.

Robot tasarlama ve kodlama

Problem çözme ve takım çalışması

Teknolojiye ilgi uyandırma

Eğitim

Yaratıcı Drama

Yaparak ve yaşayarak daha hızlı öğreniyor, bilgiyi kalıcı hale getiriyoruz.

Drama ile kendini ifade etmek

Oyunculuk becerileri geliştirmek

Drama sanatını öğrenmek

Eğitim

Resim

Bkm'de öğrencilerimizin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmasını amaçlıyoruz.

Özgün ürünler ortaya çıkarmak

Farklı sanat türlerini öğrenmek

Eğitim

Müzik

Öğrencilerimize bireysel yeteneklerini geliştirme, yeteneklerini sergileyebilecekleri sosyal ortamlar yaratmak, geleneksel ve evrensel müzik kültürünü kazandırıyoruz.

Orkestra ve koro oluşturma

Müzik yeteneklerini geliştirme